Ekstrapoint.com Käyttöehdot

Jäsenyyden olosuhteet

NÄMÄ JÄSENYYDEN KÄYTTÖEHDOT SOVELTUVAT EKSTRAPOINTIN EP-OHJELMAAN. EP-OHJELMAN JÄSENET VOIVAT ANSAITA PISTEITÄ OSTOKSISTA JA MUISTA EKSTRAPOINTIN JA SEN BISNESPARTNEREIDEN TARJOAMISTA TOIMINNOISTA, MITKÄ OIKEUTTAVAT JÄSENEN SAAVAN TIETTYÄ PALKKIOITA JA ETUJA. PÄTEVÄ 1. MAALISKUUTA 2018 LÄHTIEN


1.JÄSENYYS

1.1. EP-ohjelman jäsenyys on auki kaikille ihmisille. Vain yksi EP-jäsenyys tili per henkilö on sallittu. Henkilön tulee olla yli 18 vuotta vanha liittyäkseen EP-ohjelmaan. EP-jäsenyys ja siihen liittyvät oikeudet ovat henkilökohtaisia, ja tehty hyödyttämään vain jäsentä, ellei EKSTRAPOINT erikseen mainitse.


1.2 EKSTRAPOINTILLE tulee ilmoittaa kirjoituksella muutoksista ja/tai lisäyksistä jäsenen henkilötietoihin, jotka ei ole mahdollista muuttaa/täydentää internetissä. Nimen vaihdon tai syntymäpäivän rekisteröinnin kohdalla, jäsenen tulee toimittaa liitetty dokumentaatio todistamaan tiedot, esim. kopio toimessa olevasta passista. Heti kuin uusi tieto on todistettu, dokumentoiti tuhotaan. 


1.3 Tavalliset kirjaussäännöt pätevät kaikkiin jäseniin, riippumatta jäsenyyden tasosta. Jäsenyyteen liittyvät palvelun edut pätevät jäseneen henkilökohtaisesti, ellei EKSTRAPOINT ilmoita asiasta erikseen.


1.4 EKSTRAPOINT pitää oikeuden lopettaa jäsenyys, jos EKSTRAPOINT huomaa väärinkäyttöä. Tämä tarkoittaa että aiemmin ansaittujen, mutta käyttämättömien, sekä annettujen EP-pisteiden nollautuvan ja mitätöityvän. Väärinkäyttö voi sisältää sopimatonta tai kunnioittamatonta käytöstä EKSTRAPOINTIA tai EKSTRAPOINTIN bisnespartnereita, heidän työntekijöitä tai muita jäsenyyden käyttöehtoja kohtaan tai laitonta toimintaa, tai muuta käytöstä, joka yleisesti nähdään moraalittomana tai epäeettisenä.


1.5 Liittyminen EP-ohjelmaan (internetissä tai muuten) varmistaa, että jäsen hyväksyy EP jäsenyyden käyttöehdot. Jäsenyyden käyttö tarkoittaa nykyisten jäsenyyden käyttöehtojen hyväksymisen.


1.6 Henkilökohtaiset sisäänkirjautumistiedot ovat jäsenen henkilökohtainen vastuu. Henkilökohtaiset lausunnot liittyen tiliin ovat saatavilla vain niille jotka täyttävät oikeat henkilökohtaiset sisäänkirjautumistiedot. 


2. PISTEIDEN ANSAITSEMINEN

2.1 Pisteitä voidaan ansaita aktivitiiteista EKSTRAPOINTILLA ja EKSTRAPOINTIN bisnespartnereilla, kuten EKSTRAPOINT ja EKSTRAPOINTIN bisnespartnerit ovat sopineet. Pisteet rekisteröidään vain jos ne on suoraan ansaittu EKSTRAPOINTIN sivustolla (www.ekstrapoint.com, www.ekstrapoint.dk, www.ekstrapoint.no, www.ekstrapoint.se,) tai jos EKSTRAPOINT jäsenen tili on yhdistetty EKSTRAPOINTIN bisnespartnerin sivustoon. EKSTRAPOINTIN bisnespartnerit sisältävät muita firmoja, joiden kanssa EKSTRAPOINT ajoittain tekee yhteistyötä ja sisältää kasino- ja bingo-yrityksiä, sekä muita firmoja, jotka antavat alennuksia ja hyötyjä EP-jäsenille, mukaan lukien muttei rajoittuen mahdollisuuteen ansaita ja/tai käyttää pisteitä firman tuotteisiin ja palveluihin. EKSTRAPOINTIN tämän hetkiset bisnespartnerit ovat lueteltu EP:n sivustolla.


2.2 EKSTRAPOINT pitää oikeudet päättää ansaitseeko vai ei jäsen pisteitä palkinnoista ja aktiviteeteista, joita EKSTRAPOINT tai EKSTRAPOINTIN bisnespartnerit tarjoavat. Katsomatta milloin aktiviteetti täytettiin, ansaittujen pisteiden määrä riippuu ohjelmasta, joka oli voimassa aktiviteetin päivänä. Ansaittujen pisteiden määrä vaihtelee riippuen EKSTRAPOINTIN bisnespartnerista sekä tarjouksesta.


2.3 Vain jäsen henkilökohtaisesti voi ansaita pisteitä, riippumatta siitä kuka maksoi talletuksen tai aktiviteetin. 


2.4 Talletuksia ja aktiviteetteja ei voida myöhemmin rekisteröidä, ellei erikseen mainittu. EKSTRAPOINT voi milloin tahansa peruuttaa pisteet mistä tahansa aktiviteetista, joka rekisteröitiin väärin jäsenen EP-tilillä.


2.5 Pisteet ja hyödyt ovat henkilökohtaisia, eikä niitä missään tapauksessa voi myydä, siirtää, yhdistää, periä, muuntaa takaisin rahaksi, tai käyttää millään muulla tavalla kuin EP-ohjelman sisällä, ellei EKSTRAPOINT erikseen mainitse. Pisteet, hyödyt ja dokumentit voidaan takavarikoida, jos väärinkäyttöä ilmenee. Pisteitä ei voi vaihtaa rahaksi.


2.6 Jäsenet voivat käyttää pisteitään ja ottaa hyödyn tarjouksista/eduista heti kuin heillä on toimessa olevia pisteitä heidän EP-tilillä. Muuta pätevyyttä ei vaadita. Pisteet ovat voimassa ylimääräiset neljä vuotta niiden ansaitsemisen jälkeen. Tämän takarajan jälkeen, EKSTRAPOINTILLA on oikeus päättää mikäli pisteet nollataan ja mitätöidään. 


2.7 Jäsen ei voi yhdistää tarjouksia, ellei erikseen mainittu yksittäisessä tarjouksessa.


2.8 Jäsen ei ansaitse pisteitä tehdyistä talletuksista EKSTRAPOINTIN bisnesparterien sivustoilla, missä talletukset ovat palautettu käyttäjälle takaisinperintänä tai muulla tavalla.


2.9 Jos jäsen ei ansaitse yhtään pisteitä 24 kuukauden aikana, EKSTRAPOINTILLA on oikeus päättää jäsenyys mikä käyttäjällä ei ole toimessa olevia, käytettäviä pisteitä hänen EP-tilillään. 


3. PISTEIDEN KÄYTTÖ

3.1 Ellei erikseen mainittu EKSTRAPOINTIN toimesta, pisteet ja hyödyt ovat vain jäsenen henkilökohtaisessa käytössä, tai hänen lähi perheensä. 


3.2 Jäsenen tulee taata ettei henkilökohtaisia sisäänkirjautumistietoja käytetä laittomasti. EKSTRAPOINT ei ole vastuussa laittoman käytön seurauksista. Jäsen on vastuussa kaikista pisteiden ja etujen käytöstä, käyttivät he tai joku toinen niitä. Väärinkäyttö on ilmaistu osassa 1.4.


3.3 Pisteitä ei voida käyttää yhdistettynä käteiseen, alennus tarjouksiin, kuponkeihin tai muihin erityis tarjouksiin, ellei EKSTRAPOINT erikseen mainitse asiasta. 


3.4 Pisteitä voidaan käyttää maksuna tuotteista/palveluista, joita EKSTRAPOINT, tai joissain tapauksissa EKSTRAPOINTIN bisnespartneri, tarjoaa.


4. HENKILÖTIEDOT

4.1 Liittymällä EP-ohjelmaan (internetissä tai muuten) tai käyttämällä jäsenyysnumeroa, jäsenet suostuvat EKSTRAPOINTIN rekisteröivän ja käsittelevän henkilötietoja liittyen jäseneen, hänen aktiviteetteihin ja kommunikointiin jäsenten kanssa sen mukaan, mitä mainitaan tässä osiossa 4. EKSTRAPOINT ei rekisteröi tai käsittele mitään arkaluontoisia henkilötietoja EP-ohjelman sisällä.


4.2 EKSTRAPOINT antaa jäsenelle mahdollisuuden yhdistää EP-jäsenyys tili jäsenen tiliin yhdellä tai useammalla EKSTRAPOINTIN bisnespartnerin sivustolla. Jäsenen tulee erikseen pyytää tämä yhdistäminen EP-sivustoon. Yhdistämällä tilit, EKSTRAPOINT alkaa keräämään tietoa jäsenen aktiviteeteista miten tässä osiossa 4 mainitaan. 


4.3 EKSTRAPOINT rekisteröi ja käsittelee seuraavat henkilökohtaiset tiedot jäsenestä ja hänen aktiviteeteista, kollektiivisesti henkilötiedoista:


Henkilötiedot, jotka annettiin hakiessa EP-jäsenyyttä ja/tai päivitettäessä EP-jäsenyys tiliä

Kaikki yksityiskohdat, jotka kerättiin EKSTRAPOINTIN ja EKSTRAPOINTIN bisnespartnerien ostossa, mukaan lukien ostoksen tekoaika ja maksettu summa

Kaikki tiedot liittyen muihin ostoksiin tai aktiviteetteihin oikeuttaen jäsenen ansaitsevan tai kkäyttävän pisteitä, mukaan lukien ostetut tuotteet, ostoaika ja maksetut summat

Demograafiset tiedot, jotka on saatu EKSTRAPOINTIN bisnerpartnereilta ja ulkoisista lähteistä sisältäen muttei rajoittuen tietoon kodin omistamisesta, perheenjäsenet ja ajoneuvon omistamisesta 


4.4 EKSTRAPOINT voi myös yhdistää henkilötietoja joita EKSTRAPOINT on kerännyt EKSTRAPOINTIN bisnespartnereiden ja muiden ulkoisten tekijöiden hankkimien tietojen kanssa.


4.5 Henkilötiedot rekisteröidään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 


(i) EP-jäsenyyden ja ansaittujen pisteiden hallitsemiseen


(ii) tilausten/tarjousten hoitamiseen ja toteuttamiseen


(iii) asiakaskäyttäytymisen analysointiin


(iv) EKSTRAPOINTIN ja sen bisnespartnereiden arviointiin ja kehittämiseen


(v) jäsenien osoitteiden ja yhteystietojen päivittämiseen sekä menehtyneiden jäsenien EP-tilien peruuttamiseen/estämiseen


(vi) tarjousten ja aktiviteettien yksin tai EKSTRAPOINTIN bisnespartneiden kanssa kokoamiseen sekä 


(vii) EKSTRAPOINTIN tai EKSTRAPOINTIN bisnespartnerien ja EKSTRAPOINTIN tai EKSTRAPOINTIN bisnespartnerien tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöiseen markkinointiin


4.6 Kaikki henkilötiedot liittyen jäseneen säilytetään EKSTRAPOINTIN toimesta yhden vuoden ajan jäsenen viimeisten ansaittujen pisteiden umpeen menon tai jäsenyyden tuhoamisen jälkeen, riippuen siitä kumpi tapahtuu ensimmäisenä.


Henkilötiedot liittyen pelien ostoon ja muihin ostoihin käsitellään vain tarkoituksiin, jotka listattiin kohdassa 4.5 (iii)-(vii) yhden vuoden ajan siitä päivästä kun se ensimmäisenä kerättiin tai päivitettiin.


4.7 Henkilötiedot voidaan jaada EKSTRAPOINTIN bisnespartnerien kanssa erityisten tarjousten ja aktiviteettien luomiseen. EKSTRAPOINTIN bisnespartnerit voivat siten kerätä EKSTRAPOINTILTA saadut henkilötiedot heidän omaavien henkilötietojen kanssa. Merkityksellinen EKSTRAPOINTIN bisnespartneri on tiedon kontrolloija ja laillinen osio henkilötietojen käsittelyn vastuuseen. 


4.8 EKSTRAPOINT ryhmän tai EKSTRAPOINTIN bisnespartnerien kanssa jaadut henkilötiedot voidaan siirtää maihin, jotka eivät kuulu Euroopan Unioniin tai Euroopan Talousalueeseen.


4.9 EKSTRAPOINT ja EKSTRAPOINTIN bisnespartnerit voivat käyttää postia, puhelinta (mukaan lukien matkapuhelinta ja tekstiviestiä), sähköpostia, sosiaalista mediaa ja muita digitaalisia kanavia kommunikoidakseen jäsenien kanssa.EKSTRAPOINT ja EKSTRAPOINTIN bisnespartnerit voivat lähettää myynninedistämisviestejä jäsenille liittyen heidän asiaankuuluviin tuotteisiin ja palveluihin edellä mainittujen kommunikoinnin tarkoituksiin. Jäsen voi milloin tahansa peruuttaa EKSTRAPOINTIN ja EKSTRAPOINTIN bisnespartnereiden markkinoinnin vastaanottamisen käyttämällä linkkiä, joka on kyseessä olevassa digitaalisessa viestinnässä, tai ottamalla yhteyttä EKSTRAPOINTIIN.


4.10 Reward Group ApS (EKSTRAPOINT) on tietojen kontrolloija ja laillisesti vastuussa henkilötiedoista käytössä olevien henkilötietojen lakien mukaisesti. Jäsen/laillinen huoltaja on oikeutettu saamaan informaatiota kyseessä olevan jäsenen henkilötietojen prosessointiin EKSTRAPOINTILLA ottamalla yhteyttä EKSTRAPOINTIIN. Jäsen on myös oikeutettu pyytämään EKSTRAPOINTIN korjaavan tai poistavan tietoja, jotka ovat virheellisiä tai epätäydellisiä. Jäsen voi pyytää, ettei henkilötietoja käytetä suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä EKSTRAPOINTIIN.


5. YLEISET

5.1 Lukuun ottamatta kuten mainittu vaikuttavista pakollista laista, EKSTRAPOINTILLA ei ole vastuuta eikä ole vastuuvelvollinen mistään jäsenelle aiheutuneista maksuista tai muista vahingoista, paitsi niistä jotka on erikseen sanottu näissä jäsenyyden käyttöehdoissa. Lisäksi EKSTRAPOINT ei ole vastuuvelvollinen muille kuin jäsenelle aiheutuneista maksuista tai vahingoista. Kaikki EP-ohjelman sisällä olevat ja/tai pisteillä maksetut palvelut ja hyödyt ovat alaisia jäsenyyden käyttöehtoihin jotka liittyvät kyseisiin palveluihin ja hyötyihin.


5.2 Silloin tällöin, EP-jäsenet saavat erityisiä tarjouksia. Nämä voidaan olla rajoitettu kestoon tai määrään, tietyille markkinoille tai tietyille jäsenryhmille. Rekisteröinti voi olla pakollista ottaakseen hyödyn näistä tarjouksista. 


5.3 EKSTRAPOINT säilyttää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. EP-ohjelman sisältä, palvelu hyödyt, säännöt liittyen pisteisiin ja loppusummaan kuten myös muuhun informaatioon, joka on esitelty EP-sivustolla ovat toiminnassa vain kunnes toisin kerrotaan. EKSTRAPOINT kommunikoi mahdollisista muutoksista niin pian kuin mahdollista, mukaan lukien säännöt liittyen pisteiden ansaitsemiseen ja käyttöön sekä uusien pisteiden seuraamuksiin, jo ansaittuihin pisteisiin ja aktiviteetteihin. Informaatio toteutuu vähintään yhdellä EP-kommunikaatiokanavalla, yleisesti EP-sivustolla. Uudet säännöt, taulukot, tasot jne ovat toimessa asetetusta päivästä, ilman poikkeuksia. Jäsenien tulee pitää itsensä tietoisena ilmoitetuista toimessa olevista säännöistä. EKSTRAPOINT tarjoaa tietoa muutoksista jäsenen pyytäessä.


5.4 Jäsen voi milloin tahansa pyytää jäsenyyden lopettamista.


5.5 EKSTRAPOINT on oikeutettu EP-ohjelman lopettamiseen tai vaihtamiseen yhden kuukauden varoitusajalla. Jos EP-ohjelma lopetetaan lakien, tuomioistuimen määräyksestä, viranomaisten määräyksestä tai vastaavan takia, EP-ohjelma voidaan lopettaa välittömästi, ilman varoitusta ja ansaitut pisteet menevät välittömästi umpeen ilman minkäänlaista korvausta.  


5.6 Jos EKSTRAPOINTIN bisnespartneri menee konkurssiin, tai muusta syystä ei pysty täyttämään sen yrityksiä liittyen EKSTRAPOINTIIN tai EP-jäseniin, takautuvia pyyntöjä ei voida tehdä ja EKSTRAPOINT päättää miten ja jos varatut mutta käyttämättömät pisteet siirretään takaisin jäsenen EP-tilille. 


6. RIIDAT JA KÄYTÖSSÄ OLEVAT LAIT

6.1 Paikallisen lain tai säännösten sallimissa määrässä nämä jäsenyyden käyttöehdot hallitaan ja tulkitaan Tanskan lakien alla. EKSTRAPOINT ja jäsen antautuvat paikallisten lakien ja säännösten sallimissa määrissä ei-yksinomaiseen Kööpenhaminan käräjäoikeuden toimivaltaan selvittääkseen mitä vain riitoja, joita saattaa nousta näistä jäsenyyden käyttöehdoista. 


6.2 Kaikki säännökset näistä jäsenyyden käyttöehdoista todettu tyhjiksi tai toimeenpanokelvottomaksi minkä tahansa pätevän auktoriteetin tai tuomioistuimen toimesta, pätemättömyyden tai toimeenpanokelvottomuuden rajoissa, pidetään erillisinä, eikä täten vaikuta muihin käytössä oleviin säännöksiin.


6.3 Nämä jäsenyyden käyttöehdot korvaavat edeltävät versiot.