SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy täcker behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in eller avslöjar när du besöker en av Vita Media Group ApS webbplatser, inklusive:

https://www.ekstrapoint.com

https://www.gurucasinobonus.com 


Inkluderat är följande samarbetspartners casino-domäner: 

https://www.jackiejackpot.com/

https://www.winnersmagic.com/

https://www.luckythrillz.com/

https://www.tradacasino.com/

https://www.tradaspiele.com

https://millionpot.com/

https://www.apuestamos.com/

https://www.playouwin.com

https://www.ohmyspins.com 

 

1. Information om behandling av personuppgifter

Din datasäkerhet är viktig för oss och därför prioriterar vi att hantera dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

I de följande avsnitten kan du läsa hur Vita Media Group ApS (därefter Vida Media Group, "vi", "oss" eller "vår") behandlar personuppgifter om dig, när vi fungerar som personuppgiftsansvarig. Du kan också läsa om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling.  

2. Vita Media Groups roll som personuppgiftsansvarig

Vi behandlar en rad personuppgifter i samband med driften av vårt företag. Vi gör detta för att kunna hjälpa dig bättre. Framför allt samlar vi in och behandlar allmänna (icke-känsliga) uppgifter.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakt Vita Meda Group här:


Vita Media Group ApS

Hellerupvej 8, 1. th

2900 Hellerup, Denmark

 

Personuppgiftsombud:

Vita Media Group

+45 61 16 99 68

contact@vitamediagroup.com


3. Personliga information vi samlar in och dess syfte

Vi behandlar personuppgifter om dig I olika situationer. Läs nedan om vår behandling under olika scenarier. 

3.1 Din registrering som en ny användare/spelare hos Vita Media Group

När du registrerar dig som en ny användare hos oss, behandlar Vita Media Group personuppgifter om ditt namn, adress, födelsedag, e-postadress, telefonnummer, kön, ID-nummer, betalningsinformation och annan ytterligare information som du lämnar till oss.

Vi behandlar personuppgifter I syfte att uppfylla avtalet med våra användare om tillhandahållande av tjänster, fakturering, statistisk analys och kvalitetessäkring, samt för att underhålla våra användarregister, och tillhandahålla allmäna tjänster, marknadsföring och försäljning till våra användare och potential användare. 

Grunden för vår behandling sker I enlighet med ditt samtycke (artikel 6 (1) (b) i dataskyddsförordningen).

3.2 Din identifiering och verifiering som en ny användare

När du registrerar dig som en ny användare hos Vita Media Group tilldelas du ett konto. För att vi ska kunna godkänna din förmåga att skapa ett konto och använda våra tjänster och funktioner måste du identifieras och verifieras som en ny användare. 

Som en användare av Vita Media Group tjänster kommer du i vissa fall i samband med identifierings- och verifieringsprocessen, att behöva tillhandahålla en kopia av ett statligt utfärdat ID. Denna information krävs för att komma åt vissa av våra tjänster och funktioner. 

Under identifieringsprocessen, kommer Vita Media Group också att samla in specifika typer av anslutningsinformation och information relaterad till din enhet, programvara eller hårdvara som kan identifier dig, till exempel: Unik enhetsidentifierare (t. ex. UDID, IMEI, MAC adress), webbläsarfingeravtryck, IP-adress och geografisk platsdata. 

Dessutom, behandlar Vita Media Group personuppgifter om din kredithistorik från kreditbyråer och annan finansiell information som är relevant för tillhandahållandet av våra tjänster, samt samlar in information som krävs för att verifiera din identitet för att förhindra bedräglig eller olaglig verksamhet. 

Grunden för vår behandling sker I enlighet med ditt samtycke (artikel 6 (1) (b) i dataskyddsförordningen) eller våra berättigade intressen (artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen).

3.3 Hantering och administration av kundkonto

När du har ett eller flera konton hos Vita Media Group, hanteras ditt eller dina kundkonton. Vita Media Group behandlar den personlinga information som visas i ditt eller dina kundkonton. 

Du kan när som helst uppdatera din information eller radera ditt konto genom att logga in på den skräddarsydda webbplatsen och / eller tjänsten. 

Grunden för vår behandling sker I enlighet med ditt samtycke (artikel 6 (1) (b) i dataskyddsförordningen), eller våra berättigade intressen (artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen).

3.4 Leverans och drift av våra tjänster

För att vi ska kunna tillhandahålla och driva våra tjänster och funktioner till dig, t.ex. insatser, köp, deltagande i turneringar osv., behandlar Vita Media Group personuppgifter om dig från ditt användarkonto och samlar in dina betalningsuppgifter, t.ex. kreditkort nummer och bankkontoinformation.

Vi använder denna information för att registrera dina köp, betalningar, vinster och göra överföringar.

Grunden för vår behandling sker i enlighet med ditt samtycke (artikel (1) (b) i dataskyddsförordningen).

3.5 Kundtjänst och andra kommunikationsformer

När du kontaktar vår kundtjänst via e -post, chatt eller telefon osv. registrerar vi den personliga information du lämnar till oss.

Syftet med Vita Media Groups användning av denna personliga information är att tjänstgöra och hjälpa dig med dina förfrågningar och behandla eventuella förfrågningar rörande utövandet av dina användarrättigheter.

Vidare, görs syftet med behandlingen av personuppgifter för att vidareutveckla, anpassa och förbättra våra tjänster och funktioner baserat på användarnas gemensamma preferenser och användningsområden. Vi spelar in telefonsamtal med vår kundservice för utbildning och / eller säkerhetsändamål.

Grunden för vår behandling sker i enlighet med ditt samtycke (artikel 6 (1) (b) i dataskyddsförordningen) eller våra berättigade intressen (artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen).

3.5 Marknadsföringsmottagare

När du får marknadsföringsmaterial från Vita Media Group behandlar vi information om ditt namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, osv. 

Vi behandlar också information om dina marknadsförings- eller kommunikationspreferenser och din använding av det marknadsföringsmaterial vi skickat till dig (inklusive, till exempel, om du öppnade ett e-post från oss, om e-postmeddelandet lästes, och vilka länkar som du har öppnat) samt all annan information som du kan ha lämnat till oss. 

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att marknadsföra vårt företag och dess produkter, samt registrera och hantera dig som marknadsföringsabonnent. Följaktligen skickar vi marknadsföringsmaterial som innehåller information om nya tjänster, senaste uppdateringar eller kampanjer som vi tror att du kan vara intresserad av. 

Dessutom kan vi behandla dina personliga information för att korsmarknadsföras till andra tjänster och produkter som vi kan hitta relevanta eller av ditt möjliga intresse. Sådan tvärkampanj kommer alltid att vara begränsad till följande domäner som avsändarnamn: www.theplayadvisor.com, www.superblueocean.com, www.knasterr.com    , www.ekstrapointclub.com eller www.bravobonus.com  

Vi använder informationen om dina preferenser och användning, för att förstå hur våra kunder reagerar på vår marknadsföring, samt för att förbättra vår marknadsföring för dig och våra andra kunder framöver. 

Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmaterial till dig via e-post, SMS eller någon annan elektronsik kanal när vi har fått ditt samtycke till detta, när det krävs enligt reglerna i marknadsföringslagen. 

Vi använder också information om dig för att visa innehåll på vår egna och tredje parts sidor baserat på dina aktiviteter och preferenser, samt för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll och för att mäta effektiviteten av vårt innehåll och marknadsföring. 

Vi kan också dela och avslöja din personliga information med våra marknadsföringsföretag, i syfte att förse dig med olika marknadsföringserbjudanden som vi eller våra marknadsföringsföretag anser är relevanta för dig. Våra marknadsföringsföretag kan använda denna personliga information för olika marknadsföringsförfarande, såsom direkt e-post, e-post, SMS och telefon marknadsföringsändamål.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att ta emot ytterligare marknadsföringserbjudanden från oss eller våra affärspartners och marknadsföringsföretag, genom att kontakta oss på contact@vitamediagroup.com.  Även om du avregistrerar dig från vår e-postlista för marknadsföring, observera att vi kan fortsätta att skicka service-relaterade uppdateringar och meddelanden till dig. 

Vår grund för övervägande är våra berättigade intressen (artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen) och / eller ditt samtycke  (artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen och sektion 10 från marknadsföringslagen)

3.7 Använding av sociala medier när du registrerar dig för Vita Media Groups tjänster

När du registrerar dig via ditt sociala mediekonto (som t.ex. ditt Facebook-konto) för att använda våra tjänster eller koppla ditt spelarkonto till ett socialt mediekonto, har vi tillgång till grundläggande personlig information från ditt sociala mediekonto, t.ex. ditt namn, ditt födelsedatum, profilbild och vänlista, samt information som du har gjort offentligt tillgänglig på det kontot. 

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla avtalet med våra användare, i syfte att tillhandahålla tjänster, statistisk analys och utföra kvalitetssäkring, och för att behålla våra användarregister och tillhandahålla allmän service, marknadsföring och försäljning till våra användare och potential användare. 

Grunden för vår behandling sker i enlighet med ditt samtycke (artikel 6 (1) (b) i  dataskyddsförordningen) eller våra berättigade intressen (artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen).

3.8 Skyldigheter som ålagts av offentliga myndigheter

När du använder våra tjänster och funktioner, erbjuder Vita Media Group olika verktyg för dig som en användare, för att kontrollera och övervaka dina spelvanor. Dessutom, använder vi programvara för att övervaka våra användares spelmönster och beteende. Dessa verktyg och vår övervakning hjälper till att stödja vårt åtagande att säkerställa en ansvarsfull spelmiljö och undivka spelberoende bland våra användare. 

Vi behandlar personuppgifter om dina beloppsgränser i ditt spelkonto, oavsett om du är registrerad för självuteslutningsprogram, dina spelmönster och beteenden, dina transaktioner och spelhistorik, inklusive inloggningar, spelfrekvens, insättningar, vinster, bonusar, spelade spel, kampanjer och tjänster som du har deltagit i.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla vår skyldighet att förse dig med en ansvarsfull spelmiljö och för att identifiera och förhindra problematiska spelbeteende från våra användare. 

Vår grund för behandlingen är våra legitima intressen (artikel 6 (1) (f) i  dataskyddsförordningen) och de skyldigheter som vi är föremål för från offentliga myndigheter och lagstiftning, inklusive spelmyndighetens riktlinjer, online-spelorder och online casinobeställning.

Dessutom, övervakar vi också våra speltjänster och användningen av våra plattformar för att upptäcka missbruk, fusk, penningtvätt eller annat kriminellt beteende. Följaktligen kan den personliga information som du lämnar till oss när du använder våra tjänster och funktioner användas i samband med förebyggande och utredning av kriminellt beteende. I samband med detta kan vi också få ytterligare information från våra betalningslösningsleverantörer.

Vår grund för behandling är våra berättigade intressen (artikel  6 (1) (f) i dataskyddsförordningen) och reglerna enligt lagen om penningtvätt.

3.9 Andra allmänna ändamål för bearbetning 

Vi kan berika informationen som beskriv ovan med information från andra källor. Det kan vara offentligt tillgänglig information – inklusive information som vi får via vanligt tillgängliga källor. Dessutom, kan information som vi har inhämtat för de ändamål som beskriv ovan behandlas av Vita Media Group för att uppfylla lagar och förordningar som Vita Media Group är föremål för när vi driver vår verksamhet, eller för att uppfylla diverse rapporteringskrav, eller informationsskyldigheter och förordningar som avser (artikel  6 (1) (c) i dataskyddsförordningen).

Om Vita Media Group säljer hela eller delar av vår verksamhet eller säljer eller överför våra tillgångar eller på annat sätt inblandad i en sammanslagning eller överlåtelse av hela eller en väsentlig del av vår verksamhet, kan Vita Media Group överföra informationen till den part eller parter i överföringen, när det är som en del av transaktionen juridiskt tillämplig (artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen).

4. Mindreåriga

Våra webbplatser och tjänster är inte utformade eller riktade till personer under 18 år. Om du inte är myndig, bör du inte ladda ner eller använda våra tjänster eller ge oss personlig information. 

Vi förbehåller oss rätten att komma åt och verifiera all personlig information som samlats in från dig. Om vi ​​blir medvetna om att en användare som inte är myndig har delat personlig information, kan vi avvisa och radera sådan information. Om du har någon anledning att tro att en minderårig har delat personlig information med oss, vänligen kontakta oss på https://ekstrapoint.com/support.

5. Delning av dina uppgifter med trejde part 

Vita Media Group kan lämna ut dina personuppgifter i samband med den normala driften av vår verksamhet till; andra leverantörer och / eller tjänsteleverantörer; till White Label Brands, inklusive eventuella ersättare av leverantörer som White Label Brand kan anlita för att betjäna White Label Brands; och till våra gruppbolag.

Dessutom, kan vi lämna ut personlig information till revisorer, entreprenörer eller rådgivare relaterade till koncernens affärsprocesser.

Dessutom, kan Vita Media Group lämna ut din personliga information till en offentlig myndighet i situationer där vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med de lagar och rapporteringsskyldigheter som vi är föremål för. Vi kan också lämna ut personlig information relaterad till identitetskontroll och bedrägeribekämpningstjänster och andra datakontrollanter till kreditupplysningsföretag, betalningsleverantörer, betalningsprocessorer och banker.

Vi försöker begränsa utlämnande av personuppgifter i alla personligt identifierbara utseende och därmed avslöjande av information som kan tillskrivas dig personligen.

Dessutom, vidarebefordrar Vita Media Group även din personliga information till databehandlare, till exempel i samband med administrationen av våra IT-system och för marknadsföring. Våra databehandlare behandlar endast dina personuppgifter för våra ändamål och enligt våra instruktioner.

Vi ingår databehandlingsavtal med våra databehandlare för att säkerställa att nödvändig säkerhet finns, och för att skydda informationen och uppfylla våra dataskyddsförpliktelser.

6. Använding av tjänster från tredje part

Genom att använda våra webbplatser och tjänster, kan du stöta på länkar till tredje parts webbplatser, tjänster eller applikationer. 

Observera att vår sekretesspolicy inte gäller tredje parts webbplatser, tjänster eller applikationer, även om de är tillgängliga, nedladdade eller på annat sätt distribueras via vår webbplats och / eller tjänster. Detta innebär att sådana tredjepartswebbplatser, tjänster eller applikationer är oberoende ansvariga för uppgifterna och separerade från vårt företag. Därför uppmuntrar vi dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för tredje parts tjänster och användarvillkoren för sådana tredje parts webbplatser och / eller tjänster.

Du bör alltid granska deras sekretesspraxis noggrant innan du lämnar någon personlig information till denna typ av tredje part. Du tar medvetet och frivilligt alla risker som är förknippade med användning av tredjepartswebbplatser, tjänster eller applikationer. Du accepterar att vi inte har något ansvar angående sådana tredjepartswebbplatser och din användning av dem.

7. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU / EES 

I samband med vår behandling av dina personuppgifter, kan vi överföra informationen till länder utanför EU / EES. Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara mer överseende än i Danmark och resten av EU / EES-området. Däremot, för vissa länder har EU-kommissionen fastställt att nivån på dataskydd ligger på en skyddsnivå som motsvarar EU / EES-området. Om vi ​​överför personuppgifter till länder där detta inte är fallet, kommer överföringen av dina personuppgifter till dessa länder utanför EU / EES ske på grundval av standardiserade överföringsavtal utarbetade av Europeiska kommissionen eller andra liknande överföringsavtal som har utformats särskilt för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå.

8. Lagringstid, dataintegritet och säkerhet

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som anses nödvändigt för att uppfylla syften för vilka de samlades in. När din information inte längre behövs, kommer vi att se till att den raderas på ett säkert sätt. 

Om du har registrerat ett konto via våra webbplatser och tjänster, behåller vi dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt. 

Dessutom, kommer Vita Media Group att behålla dina personuppgifter så länge det anses nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra juridiska skyldigheter enligt gällande lagar, till exempel avseende; gällande regler för spelleverantörer och regler om penningtvätt. 

Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att tillämpa nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

Informationssäkerhet är affärsrisken som har högsta prioritet för Vita Media Group. Vi arbetar seriöst och professionellt med informationssäkerhet. Vi har genomfört säkerhetsåtgärder som garanterar skydd av personuppgifter för alla personuppgifter vi behandlar. Vi genomför regelbundet interna uppföljningar för att mäta lämpligheten och efterlevnad av strategier och åtgärder.

9. Dina rättigheter

Som registrerad användare, har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du kan - när som helst villkorslöst - dra tillbaka vilken som helst samtycke. Detta kan göras genom att skicka ett e-post (se e-post ovan). Återkallelse av ditt samtycke kommer inte ha någon negativ effekt. Det kan dock leda till att vi inte kommer att kunna möta specifika önskemål från dig i framtiden. Återkallelse av ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grund av medgivande innan uttag. Dessutom kommer det inte att påverka någon behandling som utförs på någon annan rättslig grund.

Du kan också - när som helst villkorslöst - invända mot vår behandling när den är baserad på vårt legitima intresse.

Dina rättigheter gäller också för följande:

·       Rätt till insikt: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.     

·       Rätt till Korrektion: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.       

·       Rätt till radering (rätt att bli glömd): I särskilda fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade före den tid då vi vanligtvis kommer att radera din information. Kontakta vår dataskyddsombud för att bli bortglömd eller ta bort ditt konto. 

·       Rätt att begränsa behandlingen: I vissa fall, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att få begränsad behandling, kan vi endast i framtiden behandla informationen - utom lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller ett viktigt allmänt intresse . 

·       Rätt att invända: I vissa fall, har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och alltid i fallet, om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål.

·       Rätt till dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en dataansvarig till en annan.   

·       Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen angående vår behandling av personuppgifter. Läs mer på www.datatilsynet.dk, där du också kan hitta mer information om dina rättigheter som registrerad användare.    

10 Uppdateringar

Vi granskar och uppdaterar ständigt denna sekretesspolicy. Det är därför en bra idé att konsultera det regelbundet. Högst upp på sidan kommer du att kunna se när den senast uppdaterades. Den senaste versionen kommer alltid att göras tillgänglig på våra webbplatser. 

11. Cookie policy

Nedan kan du läsa hur Vita Media Group använder egna och tredjepartscookies för att analysera hur våra online aktiviteter utförs. 

Vissa Vita Media Group sidor har innehåll som bara kan ses om cookies har lagrats. Cookie data används också för att samla in personligt identifierbar information för marknadsföringsändamål.

En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, smartphone, iPad eller vilken annan enhet du än använder för att surfa på webben när du besöker webbplatser. Cookies gör det möjligt att känna igen din enhet och samla information om ditt beteende på webben, inklusive vilka sidor och funktioner som besöks med din webbläsare, samt säkerställa att den fungerar tekniskt.

I visa fall, är cookies det enda sättet att få en webbplats att fungera som avsett. En cookie är en passiv fil och kan därför inte samla in information från din dator eller sprida data virus eller andra skadliga program. Den är anonym och innehåller ingen personlig information. Cookies används av nästan alla webbplatser. 

Vår grund för behandling är samtycke (artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen), våra berättigade intressen (artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen, och avsnitt 3 i Cookie förordningen). 

Om du vill lära mer, vänligen lär vår Cookie Policy.