ekstrapoint.com Tävlingsvillkor

Texten nedan innehåller regler för deltagande på EKSTRAPOINT. Tävlingarna arrangeras av Rewards Group ApS. 

Allmäna regler och villkor 


1. Ålderskrav 

EKSTRAPOINT tävlingarna är öppna för alla som har fyllt 18 år på dagen för deltagandet, kan delta i tävlingen. 


2. Ett deltagande per person 

Deltagande i EKSTRAPOINT tävlingar är begränsat till ett deltagande per person. 

Personer som försöker delta med flera användarprofiler eller på annat sätt deltar med mer än en identitet, kommer att uteslutas från prisutdelningen samt uteslutas från att delta i tävlingar på EKSTRAPOINTunder period av tre månader. 


3. Tävlingsperiod

Tävlingarnas sluttid är olika för varje individuell tävling.EkstraPoints ges vid varje sluttid för den individuella tävlingen.


4. Delar av tävlingen

Tävlingen består av en eller flera självständiga tävlingsrundor beroende på vilket slags tävling man spelar.


5. Tävlingen hålls av:

All kontakt angående tävlingsbelöningar, ska skickas till EkstraPoint, som ansvarar för tävlingarna.


6. Din placering i slutet av tävlingen

Beror på dina poäng från alla dina rundor. Om mer är en tävlande uppnår samma poäng i en tävling där EkstraPoints kan tjänas, kommer alla deltagare med detta antal poäng att få hela EkstraPoint-belöningen tilldelad denna placering.

 

7. Krav

För att tas i beaktande för EkstraPoints-belöningen för någon given runda, måste du vara registrerad på den lokala marknaden du spelar på. t.ex. om du är registrerad på www.ekstrapoint.com/dk så kan du bara vinna EkstraPoints på den danska webbplatsen. En spelare registrerad på www.ekstrapoint.com/no är inte berättigad till en EkstraPoint belöning som kan vinnas på den danska webbplatsen.

Det enda undantaget är ekstrapoint.com, där alla kan vinna utom spelare från marknader med lokaliserade webbplatser (/fi, /de, /se, /no, /dk).


8. Registrering av belöningar 

Alla EkstraPoints som vinns i EKSTRAPOINT-tävlingar registreras under vinnarens namn och publiceras på EkstraPoint-webbplatsen och Facebook-sidan.


9. Avsägelse på EkstraPoint belöningar

Om en tävlande som har rätt till en EkstraPoint-belöning inte uppfyller kraven som nämns I Nr.1 och 7 överförs belöningen till en senare tävling på EkstraPoint.

 

10. Godkännande av villkor

Genom att delta in en tävling gäller både tävlingsreglerna och de allmänna medlemsvillkoren samt EkstraPoints dataskyddspolicy.