Konkurrencebetingelser

Herunder står reglerne for deltagelse i EKSTRAPOINT

Konkurrencen udbydes af Reward Group ApS.

Generelle regler og vilkår

1. Alderskrav

EKSTRAPOINT-konkurrencen er åben for deltagelse for alle personer, som på tidspunktet for deltagelsen er fyldt 18 år og er danske statsborgere.

2. Én deltagelse pr. person

Deltagelse i EKSTRAPOINT-konkurrencen er begrænset til én deltagelse pr. person. Personer, der prøver at deltage med flere brugerprofiler, eller på anden måde kontrollerer mere end én deltagelse i konkurrencen, vil blive udelukket fra præmiering, samt udelukket fra deltagelse i konkurrencer på EKSTRAPOINT i en periode på min. tre måneder.

3. Konkurrenceperiode

Konkurrencen afvikles løbende og afsluttes, når tiden på den enkelte konkurrence udløber.

4. Konkurrencens elementer

Konkurrencen udgøres af en til flere selvstændige rundekonkurrencer ud fra hvilken type konkurrence, der er tale om.

5. Konkurrencens afholder

Al kontakt vedrørende konkurrencen præmier m.v. skal rettes til EkstraPoint som afholder af konkurrencen.

6. I rundekonkurrencerne opgøres der på baggrund af det samlede antal opnåede point. I tilfælde af at flere deltagere opnår det samme antal point på de præmiegivende placeringer i en rundekonkurrence tildeles hver deltager den pågældene placerings fulde point antal. I tilfælde af at flere deltagere opnår det samme antal point på de præmiegivende placeringer i den samlede stilling i konkurrencen deles den pågældene placerings præmiesum ligeligt i mellem deltagerne.

7. Krav

For at komme i betragtning til præmier i en given runde, skal man være dansk statsborger.

Hvis man tidligere har vundet ugens første præmie, og man vinder igen, vil man få sin præmie udbetalt i bonuspenge på JackieJackpot. Disse vil være underlagt gennemspilskrav.

8. Præmieregistrering

Alle præmier vundet gennem EKSTRAPOINT-konkurrencen registreres i vinderens navn og offentliggøres på EkstraPoints hjemmeside og på EkstraPoints Facebook-side.

9. Kontakt til vinderne

Alle vinderne i EKSTRAPOINT-konkurrencen bliver kontaktet af EkstraPoint via E-mail med detaljer om udbetaling af præmien. Præmievindere kontaktes på den e-mailadresse, der er tilknyttet deres EkstraPoint-profil med henblik på indsamling af informationer, herunder bekræftelse af om eventuelle betingelser for præmieudbetalingen er opfyldt j.f. pkt. 1. og 9.

10. Præmielevering

Alle kontantpræmier vundet gennem EKSTRAPOINT-konkurrencen udbetales som præmie på vinderes konto hos en valgfri spilkonto på ét af de registrerede casinoer hos EkstraPoint: JackieJackpot.dk. Præmien kan udbetales frit fra kasinoet til vinderens bankkonto uden gennemspilningskrav. Vær opmærksom på, at det er gevinsten der udbetales, og ikke det eventuelle fulde beløb på spillekontoen.

11. Frafald af præmier, generelt

I tilfælde af at en deltager på en præmiegivende placering i en rundekonkurrence eller ved rundensafslutning ikke opfylder kravende nævnt i pkt. 1 og 7, vil præmien overføres til en senere konkurrence på EkstraPoint.

12. Såfremt at en præmievinder ikke reagerer på den første henvendelse via e-mail

kontaktes vinderen fem gange. Hvis en præmievinder ikke er i stand til at levere de påkrævede informationer senest 14 dage efter afslutningen af den konkurrence/runde, hvor præmien er vundet, forbeholder EkstraPoint sig ret til at lade vinderes krav til den pågældende præmie bortfalde og lade præmien gå videre til en senere konkurrence afholdt på EkstraPoint.

13. Accept af vikår

Ved deltagelse i denne konkurrence accepteres både nærværende konkurrenceregler samt de generelle Medlemsvilkår og -betingelser for brugen af EkstraPoint, samt vores politik om Beskyttelse af persondata.