Medlemsvilkår

Medlemsbetingelser

Følgende medlemsvilkår og betingelser gælder for EkstraPoints EP-program.

Medlemmer af EP-programmet kan tjene point på transaktioner / køb og aktiviteter, der tilbydes af Ekstrapoint og Ekstrapoints partnere. Pointene giver medlemmerne ret til udvalgte præmier og fordele. Disse medlemsvilkår og betingelser er gældende fra 1. marts 2018.1.

Medlemskab

1.1 Medlemskab af EP-programmet er åbent for alle myndigheder, fysiske personer. Kun en EP-medlemskabskonto pr. Person er tilladt, og personer skal være over 18 for at blive medlem af programmet. EP-medlemskab og de deri indeholdte rettigheder er personlige og til fordel for det navngivne medlem, medmindre andet er udtrykt af EKSTRAPOINT.

1.2 EKSTRAPOINT underrettes skriftligt om ændringer eller yderligere oplysninger, hvis informationen ikke er mulig at ændre eller opdatere af brugeren selv via EkstraPoint Online-tjenesten. I tilfælde af ændringer i oplysninger, der vedrører ændring af navn eller registrering af fødselsdato, skal der vedlægges en vedhæftet dokumentation, der bekræfter oplysningerne, såsom en kopi af et gyldigt pas. Så snart de nye oplysninger er verificeret, vil den vedlagte dokumentation blive slettet.

1.3 Regelmæssige reservationsregler gælder for alle medlemmer uanset deres medlemsniveau. Servicefordele forbundet med medlemsniveauet gælder kun det navngivne medlem personligt, medmindre andet (skriftligt) er angivet af EKSTRAPOINT.

1.4 EKSTRAPOINT forbeholder sig retten til at opsige medlemskab, hvor EKSTRAPOINT mener, at medlemskabet er misbrugt. Dette betyder, at tidligere optjente men ubrugte point og udstedte kuponer bliver ugyldige. Uhensigtsmæssig og / eller respektløs adfærd over for EKSTRAPOINT, EKSTRAPOINTs partnere og / eller deres ansatte kan udgøre misbrug af medlemskab. Overtrædelse af andre vilkår og betingelser på dette websted, eller ulovlig opførelse eller brug af medlemskab og / eller handlinger, der generelt betragtes som umoralsk eller uetisk, kan også udgøre misbrug af medlemskab af EKSTRAPOINT.

1.5 Tilmelding til EP-programmet (via hjemmesiden eller på anden måde) bekræfter, at medlemmet accepterer EP’s medlemsvilkår og betingelser. Brug af medlemskab udgør accept af de nuværende medlemsvilkår og betingelser.

1.6 De personlige loginoplysninger er hvert medlems personlige ansvar. En oversigt over bevægelser eller oplysninger på medlemskontoen er kun tilgængelig for dem, der giver de korrekte personlige loginoplysninger

2. OPTJENNING AF POINT

2.1 Point kan optjenes på aktiviteter med EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere, som aftalt af EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere. Pointene registreres kun, hvis de optjenes direkte på EKSTRAPOINTs websted (www.ekstrapoint.com, www.ekstrapoint.com/dk, www.ekstrapoint.com/no, www.ekstrapoint.com/se), eller hvis EKSTRAPOINT-medlemskontoen er blevet linket til en eller flere af EKSTRAPOINT’s samarbejdspartnere. EKSTRAPOINTs partnere inkluderer virksomheder, som EKSTRAPOINT interagerer fra tid til anden, og inkluderer casino- og bingoselskaber og andre virksomheder, der tilbyder rabatter og fordele til EP-medlemmer, herunder men ikke begrænset til evnen til at tjene og / eller bruge point på virksomheder produkter og tjenester. EKSTRAPOINT nuværende partnere er specificeret på EP’s websted.

2.2 EKSTRAPOINT forbeholder sig retten til at bestemme, om et medlem har optjent point for præmier og aktiviteter, der tilbydes af EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINTs partnere. Antallet af optjente point afhænger af det indtjeningsprogram, der bruges på den dato, hvor aktiviteten fandt sted, uanset hvornår aktiviteten blev afsluttet. Antallet af point, der kan optjenes, afhænger af EKSTRAPOINTs partnere og deres tilbud.

2.3 Uanset hvem der har betalt for indbetalingen eller aktiviteterne, er det kun det navngivne medlem, der personligt kan optjene point.

2.4 Indskud og aktiviteter kan ikke registreres med tilbagevirkende kraft, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af EKSTRAPOINT. EKSTRAPOINT kan til enhver tid trække point for aktivitet, der er ukorrekt registreret på et medlems EP-konto.

2.5 Point og fordele er personlige og kan under ingen omstændigheder sælges, overføres, kombineres, nedarves, tilbagebetales kontant eller bruges til andre formål end inden for EP-programmet, medmindre andet udtrykkeligt er anført af EKSTRAPOINT. Punkter, fordele og dokumenter kan konfiskeres ved misbrug. Point kan ikke udveksles med kontanter.

2.6 Medlemmer kan bruge deres point og drage fordel af tilbud / fordele, så snart de har tilstrækkelige gyldige point på deres EP-konto. Ingen andre kvalifikationer er nødvendige. Pointene er gyldige i fire år efter, at de blev optjent. Efter fire år har EKSTRAPOINT ret til at beslutte, om pointene skal ugyldiggøres.

2.7 Medlemmet kan ikke kombinere tilbud, medmindre det specifikt er angivet i et individuelt tilbud.

2.8 Medlemmet tjener ikke point for indbetalinger på EKSTRAPOINTs tilknyttede sider, hvor indbetalingen / depositumerne er blevet tilbagebetalt til medlemmet via tilbageførsel eller på anden måde.

2.9 Hvis et medlem ikke har optjent point på 24 måneder, har EKSTRAPOINT ret til at opsige medlemskabet, forudsat at medlemmet ikke har nogen gyldige og anvendelige point på sin konto.

3. BRUG AF POINT

3.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet af EKSTRAPOINT, kan point og fordele kun bruges af medlemmet personligt eller hans / hendes nærmeste familie.

3.2 Medlemmer skal sikre, at deres personlige loginoplysninger ikke bruges ulovligt. EKSTRAPOINT holdes ikke ansvarligt for følger, der måtte opstå eller opstå som følge af ulovlig brug af loginoplysninger. Medlemmer er ansvarlige for brugen af ​​point og fordele, uanset om medlemmet er en personlig eller anden person, der bruger dem. Misbrug er defineret i afsnit 1.4.

3.3 Medmindre andet udtrykkeligt / skriftligt er angivet af ESKTRAPOINT, må point ikke bruges i kombination med kontanter, rabat tilbud, kuponer og andre særlige tilbud.3.6 Punkter kan kun bruges som betaling for produkter / tjenester, der tilbydes af EKSTRAPOINT og i nogle tilfælde af EKSTRAPOINTs partnere.

3.4 Bonuspakke-grænse: Hver bruger har en bonuspakke-grænse på 25 EUR. Uanset om en bruger lige har tilmeldt sig EkstraPoint eller ikke har foretaget nogen indskud på vores Gold Partner Casinos, vil de være berettiget til at købe bonuspakker op til en værdi af 25 EUR.

Bonuspakkebegrænsninger: Når brugere har nået grænsen på 25 EUR, kan de købe bonuspakker svarende til det dobbelte af det beløb, de har indbetalt til vores Gold Partner Casinos. For at skabe klarhed har vi nedenfor givet nogle eksempler:

0 EUR indskud på Gold Partner Casino -> maksimalt 25 EUR bonuspakker tilladt

10 EUR indskud på Gold Partner Casino -> maksimalt 45 EUR bonuspakker tilladt

50 EUR indskud på Gold Partner Casino -> maksimalt 125 EUR bonuspakker tilladt

Yderligere noter:

Konkurrence og belønninger: Det er vigtigt at bemærke, at denne begrænsning ikke påvirker konkurrencen eller andre belønninger. Disse vil fortsætte med at blive behandlet som tidligere. Ændringerne gælder kun for køb af bonuspakker i EP-butikken.

Overvejelse af indskud: Indskudsbeløbene er baseret på data fra de sidste 3 måneder. Brugere, der har foretaget betydelige indskud for en uge eller en måned siden, vil stadig være berettiget til at købe bonuspakker inden for det samlede indbetalte beløb i de sidste 3 måneder.

Brugeren skal succesfuldt forbinde profilen af ​​Gold Partner-casinoet for at få indbetalingerne talt med i casino bonusgrænsen

Ingen specifikke bånd til kasinoer: Indskudsbeløbet er ikke knyttet til et bestemt partner casino. Brugere er derfor fri til at foretage indskud på Jackie Jackpot og bruge bonuspakken til Winners Magic, og omvendt.

Det kan tage op til 24 timer, før indbetalingsdataene modtages på EkstraPoint, og køb af bonuspakken vil kun være tilladt igen, når disse oplysninger er modtaget.

Ved at bruge vores tjenester anerkender og accepterer du at overholde disse vilkår og betingelser for bonuspakker.

4. PERSONLIGE OPLYSNINGER

4.1 Ved at registrere sig i EP-programmet (online eller på anden måde) eller ved at bruge medlemskabet, samtykker medlemmet til registrering og behandling af personlige oplysninger om medlemmet og medlemmets aktivitet på webstedet, samt kommunikation med medlemmet i overensstemmelse med det, der er anført i dette afsnit. EKSTRAPOINT registrerer eller behandler ikke følsomme personlige oplysninger i EP-programmet.

4.2 EKSTRAPOINT giver medlemmet mulighed for at knytte EP-medlemskabskontoen til medlemmens øvrige konti med EKSTRAPOINTs partnere, hvis en sådan konto findes. Medlemmet skal specifikt promovere anmodningen om at linke sådanne konti på EP’s websted. EKSTRAPOINT, i tråd med det, der er beskrevet i afsnit 4, indsamler personlige oplysninger om medlemmers aktiviteter, når de knytter konti.

4.3 EKSTRAPOINT registrerer og behandler følgende personlige oplysninger om dets medlemmer og deres aktivitet, samlet kaldet “personlige oplysninger”: personlige oplysninger, der gives, når du ansøger om EP-medlemskab, og / eller opdaterer personlige oplysninger på EP-medlemskabskontoen; detaljer indsamlet af EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINTs partnere vedrørende køb, der inkluderer købetidspunktet og beløbet; alle detaljer, der vedrører andre drev eller aktiviteter, der giver medlemmet ret til at tjene eller bruge point, der inkluderer købsposter, købstidspunkt og beløb; demografiske data indhentet fra EKSTRAPOINTs datterselskaber og andre eksterne kilder, herunder men ikke begrænset til oplysninger om ejendomsret, familiemedlemmer og ejerskab af køretøjer.

4.4 EKSTRAPOINT kan også indsamle personlige oplysninger indsamlet af EKSTRAPOINT og personlige oplysninger indhentet fra EKSTRAPOINTs partnere såvel som eksterne kilder.

4.5 Formålet med registrering og behandling af personlige oplysninger er som følger: (i) at styre EP-medlemskab og optjente og brugte point, (ii) at styre ordrer og tilbud, (iii) at analysere købshistorik, og hvordan medlemmer bruger (iv) at evaluere og forbedre ydeevnen for EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINTs partnere til medlemmerne, (v) at opdatere medlemmers adresser og kontaktoplysninger og at annullere eller blokere medlemskonti for afdøde medlemmer, (vi) til at udarbejde tilbud og aktiviteter alene eller i samarbejde med EKSTRAPOINTs partnere, (vii) for at give kunderne tilpasset markedsføring af EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINTs partneres produkter og tjenester gennem EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINTs partnere.

4.6 Alle personlige oplysninger om medlemmet opbevares af EKSTRAPOINT i et år efter, at medlemmets sidste optjente point udløber, eller medlemskabet ophører, baseret på hvilke af disse begivenheder, der først finder sted. Personlige oplysninger om spilkøb og andre køb behandles kun på basis og de intentioner, der er uddybet i Afsnit 4.5 (iii) – (vii) i et år fra den dato, hvor informationen først blev indsamlet eller senere opdateret.

4.7 Personlige oplysninger kan deles med EKSTRAPOINTs partnere for at koordinere særlige tilbud og aktiviteter. EKSTRAPOINTs partnere kan derefter indsamle de personlige oplysninger, der er modtaget fra EKSTRAPOINT med deres egne oplysninger. Den relevante EKSTRAPOINT-partner er ansvarlig for behandlingen og den juridiske person, der er ansvarlig for håndtering af de personlige oplysninger.

4.8 Personlige oplysninger, der deles med EKSTRAPOINT-gruppen eller med EKSTRAPOINTs partnere, kan overføres til lande, der ikke tilhører Den Europæiske Union eller EØS.

4.9 EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINTs partnere kan bruge mail, telefon (SMS og mobiltelefon inkluderet), e-mail, sociale medier og andre digitale kanaler til at kommunikere med deres medlemmer. EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINTs partnere kan sende reklamekommunikation til medlemmer om deres respektive produkter og tjenester gennem de nævnte kommunikationskanaler. Medlemmet kan til enhver tid nægte at modtage sådan reklame fra EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINTs partnere ved at bruge linkene i den relevante digitale kommunikation eller ved at kontakte EKSTRAPOINT.

4.10 Reward Group AS (EKSTRAPOINT) er ansvarlig for behandling og er den juridiske person, der er ansvarlig for personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning. Medlemmet eller dets forældremyndighed har ret til at modtage information om det respektive medlems personlige oplysninger behandlet af EKSTRAPOINT. Denne ret kan udøves ved at kontakte EKSTRAPOINT. Medlemmet har også ret til at anmode EKSTRAPOINT om at rette forkerte oplysninger eller slette forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Medlemmet kan anmode om, at deres personlige oplysninger ikke bruges til direkte markedsføring ved at kontakte EKSTRAPOINT.

5. GENERELT

5.1 EKSTRAPOINT bærer intet ansvar bortset fra ansvar i henhold til gældende lov og er ikke ansvarlig for omkostninger, der pådrages eller skader medlemmet, medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse medlemsbetingelser og vilkår. Yderligere er EKSTRAPOINT ikke ansvarlig for omkostninger eller skader, der er afholdt eller afholdt af andre end medlemmet. Alle tjenester og fordele i EP-programmet og / eller betalt med point er underlagt de vilkår og betingelser, der er anført her for sådanne tjenester og fordele.

5.2 Lejlighedsvis modtager MEP’er særlige tilbud. Disse tilbud kan være af begrænset varighed og antal, for særlige markeder og for specielle grupper af medlemmer. Registrering kan være påkrævet for at benytte sådanne tilbud.

5.3 EKSTRAPOINT forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse vilkår og betingelser. EP-programmets indhold, tjenestefordelene, regler for point og totaler samt al anden information, der vises på EP’s websted, er kun gyldigt i øjeblikket. EKSTRAPOINT kommunikerer ændringer til EP’s websted så hurtigt som muligt, som inkluderer regler for at tjene og bruge point, konsekvenserne for nye optjente point, allerede optjente point og aktiviteter. Kommunikation af denne information vil ske gennem mindst en af ​​EP’s kommunikationskanaler og hovedsageligt via internetsiden. Nye regler, diagrammer, niveauer og lignende gælder uden undtagelse fra den her angivne dato (SKAL SPECIFIERES). Medlemmer er ansvarlige for at holde sig informeret om de nuværende regler til enhver tid. EKSTRAPOINT giver information om ændringer, hvis medlemmet anmoder om det.

5.4 Medlemmet kan til enhver tid anmode om, at medlemskabet afsluttes.

5.5 EKSTRAPOINT har ret til at afslutte eller erstatte EP-programmet med en måneds varsel. Hvis EP-programmet slutter på grund af lovgivning, en retsorden, en regeringsordre eller lignende, kan EP-programmet afsluttes med øjeblikkelig virkning og uden varsel, og indtjente point udløber øjeblikkeligt uden kompensation på nogen måde.

5.6 Hvis en af ​​EKSTRAPOINTs partnere erklæres konkurs, eller på anden måde ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor EKSTRAPOINT eller EP-medlemmer, vil EKSTRAPOINT beslutte, om og i tilfældet hvordan point til reserverede, men endnu ikke anvendte ture vil blive overført tilbage til medlemmernes EP-konto. Anklager med tilbagevirkende kraft kan ikke anlægges.

6. Tvist og gældende lovgivning

6.1 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er disse vilkår og betingelser underlagt dansk lovgivning. EKSTRAPOINT og medlemmet udnævner herved, i det omfang det er tilladt efter gældende lov, Københavns Byret til domstol i tilfælde af uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af disse medlemsbetingelser og vilkår.

6.2 Hvis en eller flere af sektionerne i disse medlemsvilkår erklæres og betragtes som ugyldige og ikke kan håndhæves af den kompetente myndighed eller domstol, betragtes disse sektioner som ugyldige, men dette påvirker ikke de resterende sektioner, der forbliver gyldig og eksigibel.

6.3 Disse medlemsvilkår erstatter alle tidligere versioner som sådan.