PRIVATLIVSPOLITIK

Denne Privatlivspolitik omfatter behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler eller som du oplyser, når du besøger en af Vita Media Group ApS koncerns specifikke hjemmesider, herunder. www.jackiejackpot.dk/.


1  Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde.


Nedenfor kan du læse, hvordan Vita Media Group ApS (herefter Vita Media Group, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.


2 Vita Media Group’s rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi, for at vi kan servicere dig bedst mulig. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) data.


Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Vita Media Group her: 


Vita Media Group ApS

Hellerupvej 8, 1. th

2900 Hellerup

databeskyttelsesrådgiver

+45 61 16 99 68

contact@vitamediagroup.com


3  Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer.


3.1 Registrering af dig som ny bruger/spiller hos Vita Media Group

Når du registrerer dig som ny bruger hos os, behandler Vita Media Group personoplysninger om dit navn, adresse, fødselsdagsdato, e-mailadresse, telefonnummer, køn, id-nummer, betalingsoplysninger og øvrige oplysninger, som du giver til os.


Vi behandler personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med vores brugere, med henblik på at levere ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores brugerregistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores brugere og potentielle brugere.


Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b).


3.2 Identificering og verificering af dig som ny bruger

Når du registrerer dig som ny bruger hos Vita Media Group, får du adgang til en konto. For at vi kan godkende din adgang til at må oprette en konto og bruge vores funktioner og tjenester, skal du som ny bruger identificeres og verificeres.


I forbindelse med identifikations- og verifikationsprocessen vil du som bruger af Vita Media Group’s tjenester, være forpligtet til at levere en kopi af et statsligt udstedt ID i visse tilfælde. Disse oplysninger er nødvendige for at få adgang til nogle af vores tjenester og funktioner. 


I identifikationsprocessen indsamler Vita Media Group også specifikke typer af forbindelsesdetaljer og oplysninger med hensyn til din enhed, software eller hardware, der kan identificere dig, såsom: enhedens unikke identifikatorer (f.eks. UDID, IMEI, MAC-adresse), browserfingerprinting, IP-adresse og geo- lokationsdata.


Endvidere behandler Vita Media Group personoplysninger om din kredithistorie fra kreditagenturer og anden finansiel information, der er relevant for udbuddet af vores tjenester, samt oplysninger, der samles for at kunne bekræfte din identitet for at forhindre svigagtig eller ulovlig aktivitet.


Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).


3.3  Administration og håndtering af kundekonti

Når du har én eller flere konti hos Vita Media Group, foretages der håndtering og administration af din eller dine kundekonti. Vita Media Group behandler de personoplysninger, som fremgår af din eller dine konti.


Du kan til enhver tid opdatere dine oplysninger eller slette din konto ved at logge ind på den pågældende hjemmeside og/eller tjeneste.


Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f). 


3.4 Levering og betjening af vores tjenester

For at vi kan levere og betjene vores tjenester og funktioner til dig såsom f.eks. placere væddemål, udføre køb, spille i turneringer mv., behandler Vita Media Group personoplysninger om dig fra din brugerkonto og indsamler betalingsoplysninger fra dig, f.eks. dit kreditkortnummer og bankkontooplysninger.


Vi bruger disse oplysninger for kunne registrere dine køb, betalinger, gevinster og for at foretage udbetalinger.


Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b).


3.5 Kundeservice og andre kommunikationsformer

Når du kontakter vores kundeservice via e-mail, chat eller telefon mv. registrerer vi de personoplysninger, som du giver os.


Formålet med Vita Media Group’s brug af disse personoplysninger er at servicere og assistere dig på dine forespørgsler samt at behandle dine anmodninger om at udøve dine brugerrettigheder.


Desuden er formålet med behandlingen af personoplysningerne at videreudvikle, tilpasse og forbedre vores tjenester og funktioner baseret på brugernes fælles præferencer og anvendelser.


Vi optager telefonsamtaler med vores kundeservice til træningsformål og/eller til sikkerhedsformål.


Vores grundlag for behandlingen er samtykke (jfr. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra a) og vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f). 


3.6  Modtagere af markedsføring

Når du modtager markedsføring fra Vita Media Group behandler vi oplysninger om dit navn, hjemmeadresse, e-mailadresse, telefonnummer mv.


Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.


Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens produkter, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Dermed sender vi markedsføringsmateriale indeholdende information om f.eks. nye tjenester, seneste opdateringer eller kampagner, som vi tror du kan være interesseret i.


Vi bruger oplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring, og få at forberede markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.


Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhente dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.


Vi bruger også data om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.


Vi kan også dele og videregive dine personoplysninger med vores Marketing Affiliates med det formål at give dig forskellige markedsføringstilbud, som vi eller vores Marketing Affiliates, mener er relevante for dig. Vores Marketing Affiliates kan bruge disse personlige oplysninger til forskellige markedsføringsteknikker, såsom direkte e-mail, post, SMS og telefon-markedsføringsformål.


Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage yderligere markedsføringstilbud fra os eller fra vores forretningspartnere og Marketing Affiliates ved at kontakte os på https://ekstrapoint.com/da/support. Bemærk, at selvom du afmelder dig fra vores mailingliste til markedsføring, kan vi fortsætte med at sende dig servicerelaterede opdateringer og meddelelser.


Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10).


3.7 Brugen af sociale medier ved tilmelding af Vita Media Group’s tjenester. 

Når du tilmelder dig via din sociale netværkskonto (f.eks. din Facebook-konto), for at bruge vores tjenester eller slutter din spillerkonto til en sådan konto, har vi adgang til grundlæggende personoplysninger fra din sociale netværkskonto, f.eks. dit navn, fødselsdato, profilbillede og venneliste samt oplysninger, du har gjort offentligt tilgængelige på en sådan konto.


Vi behandler personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med vores brugere, med henblik på at levere ydelserne, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores brugerregistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores brugere og potentielle brugere.


Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f). 


3.8  Forpligtigelser pålagt af offentlige myndigheder

Når du bruger vores tjenester og funktioner, tilbyder Vita Media Group forskellige værktøj til dig som bruger, for at du kan kontrollere og holde øje med dine spillevaner. Desuden overvåger vi ved hjælp af software vores brugeres spillemønstre og spilleadfærd. Disse værktøjer og vores overvågning er med til at understøtte vores forpligtigelser til at sikre dig et ansvarligt spillemiljø og for at undgå ludomani hos vores brugere.


Vi behandler personoplysninger om dine beløbsgrænser på din spillekonto, om du er tilmeldt selvudelukkelsesregistrer, dine spillemønstre og spilleadfærd, dine transaktioner og spilhistorik, herunder logins, spilfrekvens, indskud, gevinster, bonusser, spillede spil, kampagner og tjenester, du har deltaget i.


Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde vores forpligtigelse til at sikre dig et ansvarligt spillemiljø og til at kunne identificere og forhindre problematisk spilleadfærd hos vores brugere.


Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og de forpligtigelser vi er underlagt af offentlige myndigheder og lovgivning, herunder Spillemyndighedens retningslinjer samt bekendtgørelse om online væddemål og bekendtgørelse om onlinekasino. 


Endvidere overvåger vi vores spilletjenester og brugen af vores platforme med henblik på at afdække misbrug, snyd, hvidvask eller anden kriminel adfærd. Derfor kan de personoplysninger som du giver os, når du bruger vores tjenester og funktioner, blive brugt i forbindelse med forebyggelse og efterforskning af kriminel adfærd. I den forbindelse kan vi desuden modtage yderligere oplysninger fra vores betalingsløsningsudbydere.


Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og reglerne efter hvidvaskningsloven.


3.9  Øvrige generelle formål med behandlingen

Vi kan berige de oplysninger som er beskrevet ovenfor med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder. Oplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Vita Media Group desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Vita Media Group er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).


Hvis Vita Media Group sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan Vita Media Group overføre dine oplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).


Endeligt kan Vita Media Group behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).


4  Mindreårige

Vores hjemmesider og tjenester er ikke udformet eller rettet til personer under 18 år. Hvis du ikke er myndig, bør du ikke downloade eller bruge vores tjenester eller give os personlige oplysninger.


Vi forbeholder os ret til at få adgang til og verificere alle personlige oplysninger, der er indsamlet fra dig. I tilfælde af at vi bliver opmærksomme på, at en bruger, der ikke er myndig, har delt personoplysninger, kan vi afvise og slette sådanne oplysninger. Hvis du har nogen grund til at tro, at en mindreårig har delt nogen personoplysninger med os, bedes du kontakte os på https://ekstrapoint.com/da/support.


5  Deling af dine data med andre

Vita Media Group kan videregive dine personoplysninger i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning til; andre leverandører og/eller serviceudbydere; til White Label Brands, herunder enhver erstatning af udbydere, som White Label Brandet kan engagere til at betjene White Label Brands; og til vores koncernforbundne selskaber.


Derudover kan vi videregive personoplysninger til revisorer, entreprenører eller rådgivere i forbindelse med koncernens forretningsprocesser.


Vita Media Group kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt. Vi kan endvidere videregive personoplysninger i forbindelse med identitetsverifikation og svindelforebyggende tjenester og andre dataverifikatorer til kreditrapporteringsbureauer, betalingsudbydere, betalingsprocessorer og banker.


Vi forsøger at begrænse videregivelsen af personoplysninger i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.


Vita Media Group overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, f.eks. i forbindelse med administration af vores it-systemer og i forbindelse med markedsføring. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med


vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.


6  Brug af Tredjeparts-tjenester

Ved brug af vores hjemmesider og tjenester kan du støde på links til tredjeparts websteder, tjenester eller applikationer. Her skal du være opmærksom på, at vores Privatlivspolitik ikke gælder for tredjepartswebsites, -tjenester eller -applikationer, selvom de er tilgængelige, downloades eller på anden måde distribueres gennem vores hjemmester og/eller tjenester. Det betyder, at sådanne tredjepartswebsites, -tjenester eller -applikationer er selvstændig dataansvarlige og uafhængige af vores koncern. Derfor opfordres du til omhyggeligt at læse tredjeparts-tjenesternes Privatlivspolitikker og vilkårene for brug af sådanne tredjepartswebsteder og / eller -tjenester.


Du bør altid gennemgå deres fortrolighedspraksis omhyggeligt, inden du giver personlige oplysninger til sådanne tredjeparter. Du påtager dig bevidst og frivilligt alle risici ved at bruge tredjeparts websteder, tjenester eller applikationer. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar i forhold til sådanne tredjepartswebsteder og din brug af dem.


7 Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, eller andet lignende overførselsgrundlag, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.


Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.


Ønsker du yderligere information om vores overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på https://ekstrapoint.com/da/support.


8  Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.


Hvis du har registreret en konto via vores hjemmesider og tjenester, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe din konto er aktiv.


Endvidere opbevarer Vita Media Group dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtigelser i henhold til gældende lovgivning herunder f.eks. gældende regler for spilleudbydere og regler om hvidvaskning.


Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i Vita Media Group. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.


9  Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.


Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende på vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.


Dine rettigheder omfatter også følgende:


•   Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

•   Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

•   Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver for at blive glemt eller have din konto slettet. 

•   Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

•   Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

•   Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

•   Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.


10  Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider.


11  Information om brug af cookies

Nedenfor kan du læse, hvordan Vita Media Group bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til at analysere, hvordan vores onlineaktiviteter anvendes.


Nogle af Vita Media Group sider har indhold, som kun kan vises, hvis der gemmes cookies. Data fra cookies bruges også til at indsamle personhenførbare oplysninger i markedsføringsøjemed.


En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer på nettet med, når du besøger hjemmesider. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.


Vi bruger også disse oplysninger til at indsamle statistikker om brugen af vores tjenester og funktioner, udføre analyser, levere indhold, der er skræddersyet til dine interesser og til at servicere vores brugere, annoncører, udgivere, kunder og partnere. Vi tillader også tredjepart at indsamle oplysninger om dig gennem sporingsteknologier.


I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil, og den kan derfor ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.


Vores grundlag for behandlingen er samtykke (jfr. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra a) vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og cookiebekendtgørelsen § 3.


For at læse mere kan du besøge vores Cookie Politik .